Modern plåtteknik med känsla för detaljerna

EBV Plåt AB startade 1948 och är idag en komplett partner inom legoproduktion av komplexa plåtdetaljer. Vi har en hög teknisk kompetens och en målinriktad produktion.

Verksamheten som ligger i Emmaboda förvärvades 2008 av Madeleine och Anders Petersson som förfinat och optimerat produktionen ytterligare.

EBV Plåt AB tillverkar kvalitetsprodukter som består av komplexa plåtdetaljer. Vi vill att varje uppdragsgivare alltid ska känna förtroende och vara tillfredsställd med kvalitet och leveranssäkerhet. Bland våra uppdragsgivare hittas Eventus Design AB, Xylem Water Solutions AB, Yaskawa Nordic AB, LGG-Inneklimat, Svedholm Design AB, Koenigegg Automotiv m.fl.

I vår moderna produktionslina kan vi utföra laserskärning, stansning, kantpressning, svetsning med mera. Vårt mål är att alltid leverera de bästa detaljerna inom satta tidsramar. Därför arbetar vi med att ständigt förbättra och optimera vår kapacitet, vår organisation och våra kundkontakter. På så sätt säkerställer vi leveranssäkerhet, kvalitet och tillströmning av återkommande uppdrag.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001: 2008 och ISO 14000

Läs mer

 om_ebv.pdf (657kB)