ELMontAgE & MEKANISKT MONTAGE

Vi tillhandahåller även legotillverkning åt externa kunder. I vår montering utför vi både mekaniskt montage och elmontage. Vår montering av datorskåp är SEMKO-certifierad.