Kvalite & miljö

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001: 2008 och ISO 14000.

Vi på EBV jobbar för en miljö- och resursmässigt försvarbar utveckling, kunskaper från olika ämnesområden skall kunna utnyttjas för att bygga upp ett uthålligt samhälle och ett miljöanpassat näringsliv.

EBV har en kvalitetscertifiering av en oberoende part vilket innebär att verksamheten granskats och godkänts genom en verifiering av vår organisations förmåga att uppfylla både kundkrav och egna krav.