EBV Plåt AB tar matchen!

På vårt företag är vi 10 anställda. Vi, liksom de flesta företag, verkar i en
miljö med hård konkurrens från anda företag. Det ögonblick då våra kunder
fattar beslutet att välja oss eller någon av våra konkurrenter är helt avgörande
för oss.

Men det är också sanningens minut för dig och många andra. När EBV Plåt AB
vinner en order på marknaden skapar vi resurser till den välfärd som kommer oss
alla till del.

Vi bidrar till välstånd framför allt genom de varor och tjänster vi producerar.
Men vi bidrar också till vår gemensamma trygghet och välfärd. När vi är
framgångsrika uppstår en positiv spiral. Då skapas nya jobb och i förlängningen
mer skatt till samhället.

Förra året bidrog vi som företag och våra anställda genom våra skatter med omkring
1700 000kr till välfärden i Sverige. Det motsvarar ungefär kostnaden för:
* 83070 Skolluncher
        eller
* 53 Hjärtinfarktsoperationer

EBV Plåt AB tar matchen varje dag och är vi tillräckligt konkurrenskraftiga kommer
vi att kunna fortsätta vinna och bidra till välfärden
-------------------------------------------------------------------------
Sverige tar matchen!
EBV Plåt AB tar matchen!

Vi är ett modernt producerande företag på den mindre orten med en hög teknisk
kompetens och en målinriktad produktion.


Vi är underleverantörer med konkurrenskraftiga produkter som levererar hög kvalité
med god leveranssäkerhet till våra kunder.

Vi har ett förtroende från uppdragsgivare som LGG Inneklimat, Yaskawa Nordic AB,
Svedholms Design AB, Radiobolaget, Koenigsegg Automation, Eventus Design AB,
Xylem Water Solutions AB som exempel bland flera företag.

Med våra högt ställda krav i företaget bidrar vi också till välstånd och
samhällsnytta såväl lokalt som nationellt.

Våra inköp görs i största möjliga mån lokalt, liksom högt ställda krav på
återvinning är viktigt för att bidra till en god miljöpåverkan.

Vi vill utveckla vårt företag i samverkan med vår personal och vår kommun – allt
för en större lokal och regional samhällsnytta.

Genom en god utveckling och en ökad lönsamhet för EBV Plåt AB bidrar vi med ökade
medel till bland annat en bättre omsorg, god skola och ökad infrastruktur på
hemorten och i samhället.

EBV Plåt AB i Emmaboda vill vara en del av svensk produktion som står för hög kvalité
och utvecklar svensk industri och ta vår del av ansvaret i framtiden.

Madeleine och Anders Petersson
EBV Plåt AB
Emmaboda